Szakterület:
Érsebészet

Rendelési idő:
Kedd 16:00 – 21:00 óra
Csütörtök 17:00 – 19:00 óra

DIAGNOSZTIKAI TEVÉKENYSÉG

Dr.Palásthy Zsolt egyetemi tanulmányait a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán folytatta, kiemelt ösztöndíjasként. 1993-ban „summa cum laude” minősítéssel diplomázott, melyet követően a Sebészeti Klinika munkatársa lett. Szakorvos jelöltként kezdte meg tudományos munkáját a Kísérletes Sebészeti Intézetben, majd egyéni PhD hallgatóként folytatta azokat. Előadásaival díjakat nyert a Fiatal Sebészek magyar és angol nyelvű Fórumain. 1993 óta vesz részt orvostanhallgatók gyakorlati oktatásában, valamint diplomás szakdolgozók elméleti és gyakorlati képzésében. 1998 óta az angol évfolyamon is oktat. 1998-ban általános sebészeti szakképesítését – jeles eredménnyel – szerezte meg. 1999-ben tanársegéddé nevezték ki.Angol középfokú és orosz alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 1997 óta a klinika érsebészeti osztályán dolgozik. 2001-ben érsebészeti szakvizsgát tett kiválóan megfelelt eredménnyel. 2002 óta osztályvezető helyettes, érsebészeti konziliárus.2001-től a klinika ügyeleti rendszerében ügyeletvezetőként teljesít szolgálatot. 2008 óta egyetemi adjunktus. Részt vesz a hallgatók vizsgáztatásában, illetve érsebészet témakörben tantermi előadásokat tart. Rezidensképző, illetve szakorvosi-továbbképző tanfolyamokon oktat. Az általános orvoskaron diplomamunka konzulensként is tevékenykedik, a Főiskolai Karon Államvizsgáztat. 2004-ben az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának pályázatán kutatási eredményeit összefoglaló pályamunkájával díjat nyert. 2008-ban sikerrel, „summa cum laude” minősítéssel védte meg „ A glutamin és a nitrogén-monoxid szerepe a vastagbél elzáródást követő motilitás változásokban ” című Ph.D. téziseit.Klinikai munkája során részt vett a minimál invasív lumbalis sympathectomia új műtéti technikájának kidolgozásában. Két alkalommal volt külföldi tanulmányúton (Amstetten, Hannover). 2004 óta GCP képzést követően nemzetközi gyógyszerfejlesztési vizsgálatokban működött közre. Eredményit rendszeresen prezentálja magyar és nemzetközi fórumokon (Malmö, Róma, Santiago, Rostock, Bécs, Lipcse). A műtéttani intézetben folytatott tudományos munkájával és klinikai tevékenységével kapcsolatban ez idáig összesen 57 publikációja van, ebből 19 angol nyelvű, melyek összesített impact faktora: 19,246. A Magyar Sebész Társaság, a Magyar Onkológiai Társaság és a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság és a European Association for Cancer Research (EACR) tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottságának Sebészeti és Kísérletes Sebészeti Munkacsoportjának titkára.